ԳՈՎԱԶԴ GNUMNER.SITE-ՈՒՄ


 

 

Բաներ Գլխավոր էջի վրա և հայտարարությունների էջում
Մեծ, 600x90 չափով գովազդային բաները ցուցադրվում է Գլխավոր էջի և
հայտարարությունների վերին մասում`1/5 պարբերական հաճախականությամբ:
Սա gnumner.site-ի ամենաշատ հաճախվող էջն է, և առաջին բանը, ինչ տեսնում
են այցելուները, դա Ձեր գովազդն է:Այսպիսով Դուք կարող եք հեշտությամբ
ուշադրություն գրավել դեպի Ձեր բիզնեսը, կայքը, ապրանքատեսակը կամ
ծառայությունը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Բաներ հայտարարությունների էջի վրա
200x300 չափով բաները ցուցադրվում է բոլոր հայտարարությունների էջերի կողքի մասում` 1/5 պարբերական հաճախականությամբ:
Ա
ռաջին բանը, ինչ տեսնում են այցելուները, դա Ձեր գովազդն է: