Տեղադրել TOP-ում

Ձեր հայտարարության համարը:

Հայտարարության համարը *:
էլ. հասցե *:
Քանի օրով *:

1 օրվա արժեքն է 50 դրամ: Նվազագույնը 5օր:


ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՈՒՇԱԴԻՐ


 1) Ձեր TOP հայտարարությանը ընթացք կտրվի վճարումը       կատարելուց և այն հաստատելուց հետո:


 2) Վճարումը կատարեք նշված իդրամի հաշվեհահամրին       273501885 : 


 3) Վճարելուց հետո անմիջապես ուղարկեք SMS հաղորդա-            գրություն նշված հեռախոսահամարին 095931001:


 4) SMS-ում նշեք Հայտարարության համարը  և վճարված         գումարի չափը:


 5) Հայտարարությունը TOP է տեղադրվում վճարման                      հաստատման պահից մի քանի րոպե անց: